Bioregeneračné centrum, alternatívna medicína


Terapia na oči

Väčšina ochorení zrakových orgánov je prejavom nepriaznivého stavu celého ľudského organizmu a dôsledkom narušenia jeho adaptačných možností. Priebeh očného ochorenia závisí tiež na celkovom zdravotnom stave a na doprevádzajúcich ochoreniach. Dynamická elektroneurostimulace (DENS) s pomocou pripojenej paraorbitálnej elektródy (PPE) je jednou zo súčastí liečebných a preventívnych opatreniach pri liečbe očných ochorení. Používaním DENS prostredníctvom pôsobenia na paraorbitálne zóny priaznivo ovplyvňuje nie len zrakové funkcie, ale vedie tiež k zlepšeniu celkového stavu organizmu.