Bioregeneračné centrum, alternatívna medicína


Mikroskopické vyšetrenie krvi

Ide o nadštandardné vyšetrenie, ktoré ponúka komplexný obraz o Vašej krvi a upozorní Vás na skoré štádiá postupujúcich ochorení, akútne infekcie, alergie, nedostatočné trávenie, či zápal. Pomôže odhaliť príčinu vzniknutých ochorení.

Analýza sa robí pomocou video mikroskopu vybaveného mimoriadne silno zväčšovacou technikou. Z obrazu živej kvapky krvi na monitore - v krvnej plazme sa pohybujúcich krviniek a krvných doštičiek - nám odborník dokáže poskladať aktuálny obraz zdravotného a psychicko-fyzického stavu nášho organizmu.

Vyšetrovaný spolu s lekárom sleduje obraz svojej krvi, ktorý sa pomocou videokamery prenáša na monitor.

Cieľ pozorovania:

  • názorne vysvetliť prostredníctvom videoprojekcie zorného poľa mikroskopu kvalitu krvných zložiek
  • zacieliť výživu a užívanie vhodných potravinových doplnkov na zlepšenie nevyváženého stavu organizmu a tým prirodzene navodiť, respektíve prinavrátiť zdravie a pohodu
                                                               
                                                              
 

V čom sa analýza živej kvapky krvi líši od tradičných analytických metód?

• vzorka nie je farebná
• hodnotí sa celkový obraz, stav kvapky krvi, teda nie iba jej časti
• vyšetrenie sa robí v tmavom poli mikroskopu so silným zväčšením obrazu, čo umožňuje skúmať charakteristické vlastnosti voľne sa pohybujúcich buniek vo vzorke krvi.