Bioregeneračné centrum, alternatívna medicína


Diagnostika Diacom

Prístroj DIACOM pracuje na princípe biorezonancie, merajú a analyzujú sa informácie, ktoré má náš vlastný mozog o vlastnom tele a sú uložené v našom podvedomí. Tieto informácie sú komplexné, pretože každá živá bunka v tele je prepojená s mozgom cez nervovú sústavu a podáva o svojom stave informácie vo forme elektrických signálov. Náš mozog vie o každom orgáne, aký má problém. A práve tieto jemné signály prístroj DIACOM dokáže detekovať.

DIACOM pochádza z ruského kozmického výskumu. Testujú sa ním kozmonauti pred cestou do vesmíru, keď je potrebné zaistiť ich bezchybný zdravotný stav. Počas vyšetrenia na tomto prístroji sa cez zvukové slúchadlá vysielajú špeciálne frekvencie, ktoré rezonujú s bioprúdmi ľudského tela, tým sa tieto bioprúdy zosilňujú a cez citlivý snímač v slúchadlách sa snímajú  a posielajú naspäť do prístroja Diacom. Tam sa analyzujú v počítači a zobrazujú sa na obrazovke. Tieto frekvencie z pacientovho tela sa porovnávajú so signálmi zdravého tela a s frekvenciami samostatných patogénov. Porovnaním dá sa  určiť  druh patogénov v tele a veľkosť poškodenia orgánov. Nájde sa teda to čo spôsobuje ochorenia - teda rôzne mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy, plesne, chlamídie, borélie, helicobacter, tiež pesticídy, chemické látky atď. a tiež parazity, ako sú škrkavky, hlísty, motolice, zvieracie nákazy a pod., ktorých výskyt výrazne stúpa. Prístroj presne určí,  v ktorej časti vyšetrovaného orgánu sa patogény nachádzajú. Na obrazovke za zobrazí vyšetrovaný orgán a je vidieť, kde sú poškodené a kde zdravé tkanivá.

Vyšetrenie skener DIACOM vyšetrí všetky hlavné orgány. Vyšetrenie je teda celotelové. Na nájdené problémy sa navrhne vhodná terapia. Pri opakovanom vyšetrení sa robí hĺbkové vyšetrenie, ktoré odhalí problémy jemnejších štruktúr.

Prístroj je veľmi citlivý, dokáže odhaliť aj malé ložiská patogénov, ktoré ešte nespôsobujú vážne zdravotné problémy, ale svojimi toxínmi poškodzujú okolité bunky a v budúcnosti sú potencionálnym zdrojom vážneho poškodenia zdravia. Vyšetrenie má preto aj preventívny účinok.

DIACOM dokáže zistiť aj vážne systémové ochorenia ako je rakovina, metastázy, cukrovka, celiakia, cholesticída, hepatitída, energetický deficit, zakyselenie organizmu a pod. 

Na obrazovke monitora môže celý priebeh vyšetrenia sledovať aj pacient. Vidí postupne všetky svoje orgány aj so zobrazením miesta nákazy či problémových oblastí.

Prístrojom sa tiež dá zistiť, ktorý z terapeutických preparátov bude pre odstránenie zdravotného problému najúčinnejší. Do externého rezonátora sa vkladajú vzorky preparátov a zisťuje sa ich vplyv na organizmus. Tak sa stanoví maximálne účinná a cielená terapia.

Prístrojom sa dá organizmus stimulovať aj k lepšej schopnosti likvidácie parazitov. Túto službu si môže záujemca priobjednať ako tzv. frekvenčnú terapiu.

Vyšetrenie je bezbolestné, je vhodné pre všetkých, ktorí chcú poznať skutočné príčiny svojich zdravotných problémov a začať ich riešiť. Je vhodné aj pre deti (dajú sa zistiť napr. príčiny zníženej imunity, častých angín, hyperaktivity či únavy), aj pre starších ľudí, je veľmi vhodný aj pre mládež s problémovou pleťou, pretože za vyrážkami sa často skrývajú infekčné ložiská v tele a tie sa dajú veľmi jednoducho odstrániť. Vyšetrenie poskytuje bezkonkurenčné informácie o zdravotnom stave, ktoré sa nedajú zistiť ani rozborom krvi, ani kultiváciou výterov.

Treba si uvedomiť, že každý zdravotný problém má svoju prvotnú príčinu, neexistuje choroba bez príčiny. Spúšťačmi chorôb sú najmä drobné mikroorganizmy v našom tele. A  práve tieto dokáže prístroj DIACOM nájsť. Vyšetrenie je veľmi presné, presnejšie ako poskytujú iné prístroje. Uchováva sa v pamäti počítača a pri dalšom vyšetrení je možné porovnať staré výsledky s novými a presvedčiť sa tak o úspešnosti terapie.