Bioregeneračné centrum, alternatívna medicína


Laser terapia Bioquantom

Prístroj BIOquant je určený na prevenciu vzniku a liečbu srdcovo - cievnych a mozgovo - cievnych ochorení. Ako jeniný vo svojej triede má patentom chránenú laserovú optiku. Laser BIOquant znižuje krvnú viskozitu, ovplyvňuje hladinu cholesterolu a triglyceridov. Redukuje a predchádza tvorbe krvných zrazenín, zvyšuje prenos kyslíka a tým prekrvenie mozgu a ostatných orgánov. Je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka v Štátnom ústave pre kontrolu liečív -ŠUKL. Laser triedy 3R.
 
Má podporné účinky pri bolestiach hlavy, ktoré sú cievneho pôvodu.

Hlavný účinok tohto prevratného laserového prístroja je zlepšenie fungovania krvného riečišťa, najmä červených krviniek(erytrocytov) a ostatných krvných zložiek. Prístroj je vhodný pre celú rodinu, pre zdravých aj chorých, mladých aj starých. Odporúčame ho každému pre lepší a kvalitnejší život, vhodný na domáce použitie, ako aj použitie v nemocniciach a liečebných centrách.

Účinnosť metodiky BIOquantu® je porovnateľná s vnútrožilovým ožarovaním krvi, ale svojou neinvazívnosťou umožňuje oveľa viac apl

ikácií a tým má oveľa väčší efekt na krv a jej komponenty.

BIOquant® je polovodičové laserové zariadenie s vlnovou dĺžkou 650nm a intenzitou 3, 4, 5 mW vyvinuté pre ožarovanie krvi cez nosnú dutinu a stimulujúci celú oblasť hemikránie (podlebečná oblasť).

                                                                     

Prístroj BioQuant odporúčame pre zlepšenie najmä pri nasledovných ochoreniach:

  • Redukovanie krvnej viskozity
  • Ovplyvňovanie krvných lipidov - LDL cholesterol a triglyceridysa používaním prístroja znižujú ak boli pred používaním zvýšené.
  • Znižuje sa možnosť tvorby zrazenín v krvi
  • Liečenie a prevencia hypertenzie(zvýšeného krvného tlaku) a jeho stabilizovanie
  • Prekrvenie mozgu a zlepšovanie pamäte
  • Zlepšenie prekrvenia dolných končatín (studené nohy)
  • Normalizácia imunity

Ako BIOquant® funguje?

Veľa ľudí má červené krvinky (erytrocyty) pospájané ako to vidíte na prvom obrázku. Tento stav sa nazýva zhlukovanie, stĺpčekovanie, retiazkovitenie atď. Toto, ako aj nízka elasticita ciev a erytrocytov sú príčiny, prečo je tok krvi v najtenších kapilárach sťažený. Srdce musí vynaložiť väčší výkon, aby malo telo dostatok kyslíka. Pokiaľ to srdce nezvláda, cievy v neokysličených oblastiach sa rozširujú. Môže to spôsobiť nedostatočné okysličenie a bolesti v oblastiach s nedostatkom kyslíka. V takýchto prípadoch môže dôjsť k stupňovaniu ochorení ako mozgová hypoxia, problémy s krvnou cirkuláciou, srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, ischemické choroby srdca atď.


Po ožarovaní s BIOquantom®, sa krv a jej vlastnosti okamžite zlepšia. Pri dlhodobých zdravotných problémoch k náprave dochádza postupne. Červené krvinky sa oddelia, zlepší sa okysličenie a dochádza k aktivácií enzýmov, ktoré rozpúšťajú lipidy (tuky) a iné substancie v krvi. V porovnaní so začiatočným stavom sa zvyšuje špecifický povrch erytrocytov, čím dochádza k značnému zlepšeniu schopnosti erytrocytov viazať kyslík aj oxid uhličitý.

  

Kontraindikácie: 

Zakazuje  sa použitie osobám trpiacim vážnymi chorobami krvnej zrážanlivosti a tehotným ženám. Neodporúča sa použitie osobám so strojčekom na srdci, ženám s menštruáciou.

Viac TUBioquant.docx (181,4 kB)