Bioregeneračné centrum, alternatívna medicína


Osteo Dens

Prístroj na liečenie a prevenciu bolesti v oblasti ramenného pletenca a šije dynamickou elektroneurostimuláciou.

Mnohonásobné pozorovania dokazujú, že liečebný proces prebieha na mnohých úrovniach, pretože reflexné a neurochemické reakcie spúšťajú kaskádu vyrovnávacích (regulujúcich) a prispôsobujúcich mechanizmov organizmu. Ako výsledok je likvidácia bolestivých syndrómov (syndrómov bolesti), zlepšuje sa zásobovanie krvou, aktivuje sa tvorba biologicky aktívnych látok a výmenných procesov v tkanivách, normalizuje sa napätie svalov a ciev.

Dynamická elektroneurostimulácia spôsobuje zlepšenie celkového duševného stavu, pozdvyhnutie nálady, a zvýšenie práceschopnosti.

Prístroj je predurčený pre korekciu funkčných narušení spôsobených úrazom krčnej časti chrbtice alebo nesprávneho držania tela, pri bolestiach svalov šije a ramenného pletenca.

Program A: Terapia bolesti 
Používa sa v tých prípadoch, keď je hlavným problémom silná bolesť v šiji, v trapézach, alebo v ramennom pletenci.

Program B: Relaxácia 
Používa sa v tých prípadoch, keď doznieva bolesť, alebo ak intenzita bolesti nebola veľmi veľká. Ďalej u ľudí, kde pozorujeme ohraničenú pohyblivosť šije, stuhnutosť, únavu, ktorí zbytočne napínajú svaly na šiji, majú zlé držanie tela: dvíhajú ramená,

ŠIJA (krk) – najpohyblivejšia a najzraniteľnejšia časť chrbtice. Preto sa s bolesťou v šiji počas svojho života stretne takmer každý človek nezávisle od veku či pohlavia.

Šija drží hlavu a preto od zdravia šije závisí aj zásobovanie mozgu krvou, duševný stav – nálada, celkový stav organizmu. Preto treba venovať bolestiam v šiji zvýšenú pozornosť po všetkých stránkach !